Plan je workshops op ietsdoenofferte.nl!

Super leuke workshopsWorkshops zijn activiteiten van één of meerdere dagen waarbij de deelnemers van de workshop een soort van les krijgen over het onderwerp waar de workshop over gaat. Een workshop verschilt van de traditionele vormen van onderwijs op basis van de rol die de ‘leerlingen’ hebben. Wanneer je deelneemt aan een workshop heb je namelijk een actieve rol, al doende leer je.

Workshops zijn een bepaalde vorm van onderwijs waarbij theorie en praktijk tegelijkertijd plaatsvinden. De docent of de leraar die het onderwerp uitlegt, laat dus zien hoe iets moet. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij dit meteen nadoen tijdens de workshop. Op deze manier leren mensen tijdens workshop dus niet alleen wat je moet doen, maar ook hoe je het moet doen.
Een andere karaktereigenschap waarin workshops zich onderscheiden van andere traditionele onderwijsvormen, is dat er ruimte is voor discussie en het direct oefenen en verbeteren van de vaardigheden. Daarbij speelt de docent een bijsturende rol. De docent is een soort supervisor die de activiteiten tijdens workshops aan- en bijstuurt om deze tot een goed einde te brengen voor ieder individu die moe doet.
Workshops worden niet alleen toegepast binnen normale opleidingen. Er zijn namelijk ook vaak workshops waarbij een hobby wordt uitgelegd of werk gerelateerde vaardigheden worden aangeleerd.
Bent u geïnteresseerd geraakt in workshops? En wilt u ook wel eens een workshop over een onderwerp dat je leuk of interessant vindt? Ga dan naar ietsdoenofferte.nl. Hier kun je een aanvraag plaatsen voor een workshop over een bepaald onderwerp, waarna je automatisch offertes krijgt van bedrijven